Temppukoulu

Tavoitteena on luoda pohjaa lapsen monipuoliselle kehittymiselle ja liikunnalliselle elämäntavalle.


 Temppukoulussa

  • leikitään liikuntaleikkejä sekä temppuillaan radoilla ja välineillä.
  • kehittyvät lapsen tasapaino, koordinaatiokyky ja ketteryys.
  • opitaan hahmottamaan tilaa, aikaa ja paikkaa. 
  • Temppukoulu auttaa lapsia keskittymään ja noudattamaan sääntöjä sekä ottamaan muut lapset huomioon. Yhdessä koetaan myös onnistumisen elämyksiä!

    Järjestämme kauden aikana yhteistunnin, jolloin lapselle läheinen aikuinen saa osallistua jumppaan. 

    Jumpassa on hyvä jumpata paljain jaloin.
kuva Jari Mönkkönen

Temppukouluun osallistuvan tulee olla täyttänyt 3 vuotta. Emme voi joustaa ikärajassa, sillä muutoin joutuisimme pienentämään ryhmäkokoja ja harvempi lapsi pääsee mukaan liikkumaan. Alle kolmevuotiaat liikkuvat yhdessä oman aikuisen kanssa perheliikuntaryhmissä.

Temppukoulu on lasten oma liikuntatuokio. Vanhemmat voivat ensimmäisellä kerralla tarvittaessa seurata tuntia salissa, mutta tämän jälkeen annetaan lapsille rauha omaan liikuntatuokioon. Vanhemmat voivat lähteä esimerksi kävelemään raittiiseen ulkoilmaan lasten liikuntatuokion ajaksi.