Toimintaperiaatteet

  • Rantaperkiön Isku edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja, kehittää kulttuuri- ja nuorisotyön toimintamuotoja ja edistää toiminnallaan tasa-arvoista kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa.
  • Rantaperkiön Isku on toiminta-alueellaan yksi parhaiten tunnettu ja tunnustettu monipuolisten harrastusmahdollisuuksien turvaaja, jonka toimintaan halutaan osallistua koko elämän ajan.Seuralla on asiantuntevat ja koulutetut ohjaajat, valmentajat ja seuratyöntekijät ja seuratoiminnassa on kannustava ilmapiiri.
  • Rantaperkiön Iskun toiminta pyritään pitämään hinnaltaan edullisena ja lähellä harrastajiaan. Seurassa harrastetuissa lajeissa voi saada edellytykset menestyä aina kansainväliselle huipulle asti.
  • Rantaperkiön Iskulla on hyvät yhteiskuntasuhteet ja sen toiminta on vahvoista perinteistä voimansa saavaa ajanmukaista, avointa, suunnitelmallista sekä jatkuvasti kehittyvää ja yhteisöllisyyttä korostavaa. Rantaperkiön Iskun toiminnassa toteutetaan tasa-arvoista, ihmisläheistä ja kanssaihmisiä kunnioittavaa, yhteisvastuullista toimintatapaa.
  • Liity jäseneksi! Seuran jäsenmaksu 16 vuotta täyttäneiltä on 20 € vuodessa.