Rantaperkiön Iskun tiedote jäsenistölle 10. 4. 2020

10.4.2020

Valtioneuvosto on tiedotteessaan 9.4 ilmoittanut, että koronavirustilanteeseen liittyvät rajoitukset jatkuvat 13.5. 2020 saakka. Yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat edelleen kiellettyjä. Kirjastot, museot, teatteri ja valtion ja kuntien ylläpitämät liikuntatilat sekä kulttuurilaitokset pidetään edelleen suljettuna. Rantaperkiön Isku noudattaa kaupungin, lajiliittojen ja Suomen hallituksen antamaa ohjeistusta, ja jatkaa harrastustoimintansa keskeyttämistä kaupungin tiloissa 13.5. saakka.

Seuran aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat sekä joukkuevoimistelun ja lentopallon valmentajat ovat toimintamme keskeytysaikana tehneet harrastajilleen korvaavia etäharjoitteita tai ohjeistuksia omatoimiharjoitteluun. Voimistelujaoston alaisuudessa toimivat harrasteliikunnan ja joukkuevoimistelun koordinaattorit ovat olleet aktiivisesti yhteydessä sekä jäsenistöön, ohjaajiin ja valmentajiin että seuran vastuuhenkilöihin. Myös jaostojen työryhmät ovat toimineet tehokkaasti etäyhteyksien kautta.

Poikkeuksellisina aikoina olemme ottaneet käyttöön vaihtoehtoisia toimintamuotoja, joita hyödynnetään varmasti myös tulevaisuudessa soveltuvin osin. Ajatukset on suunnattu jo tulevaan; salivuoroja haetaan kaupungin aikataulutuksen mukaisesti kesälle ja tulevalle toimintakaudelle ja olemme valmiita aloittamaan normaalitoiminnan nopeallakin aikataululla. Voimistelujaoston järjestämä lasten liikunnallinen kesäleiri järjestetään tällä tietoa kesäkuun toisella viikolla. Tarvittaessa leiri siirretään elokuun alkuun. Lisätietoa leiristä saa työntekijöiltä.

Jokainen toimijamme on osaltaan myötävaikuttanut seuran toiminnan jatkuvuuteen. Ohjaajat ja valmentajat saavat korvausta etäharjoitteista vain tarkasti määritellyillä tuntimäärillä/viikko ja työntekijät tekevät lyhennettyä työaikaa ja pitävät vuosilomiaan, jotta vältymme lomautuksilta. Toivomme, että myös seuran lukuisat vapaaehtoiset toimijat ovat saaneet mahdollisuuden levätä ja priorisoida ajankäyttöään. Poikkeusoloissa urheiluseurojen yhteisöllisyyden tunne vahvistuu entisestään; tämä on varmasti valtakunnallinen ilmiö koskien kaikkia suomalaisia urheiluseuroja.

Voimistelijat ja lentopalloilijat maksavat kevätkaudella pelkästään alkukauden aikana toteutuneita kustannuksia ja muiden harrastajien osalta on tehty päätöksiä esim. harjoituskauden jatkamisesta kevätkauden hinnalla. Sekä joukkuevoimistelijoita, lentopalloilijoita että harrasteliikunnassa mukana olevia jäseniä tiedotetaan maksukäytännöistä tarkemmin tulevan viikon (viikko 16) aikana.

Seuralla ei ole tiedossa, että kukaan toiminnassamme mukana olleista henkilöistä olisi altistunut koronavirukselle.  Seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeistusta tilanteen kehittymisestä, ja informoimme seuran jäseniä tilanteesta seuraavan kerran viimeistään 13.5. sekä kotisivujen, Hoikan että sosiaalisen median kautta.

Jaostojen/työntekijöiden yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kysyä harjoitusolosuhteista lisää. 

Toivotamme rentouttavaa pääsiäisen aikaa jäsenistöllemme!

Yhteistyöterveisin, Rantaperkiön Isku