Iris


Iris koostuu 2007-2008 syntyneistä voimistelijoista. Joukkue harjoittelee syksyllä 3-4 kertaa viikossa. 

Valmentajina toimivat:

Iida Koskinen, Eeva Savolainen ja Sara Järvinen 

Tiimivastaava Johanna Ojajärvi